top of page
מירב הראייה - חנות אופטיקה - תרפיה ויזואלית

תרפיה ויזואלית

טיפול, הכולל אימון של מרכזי המוח בשילוב תרגילים לשיפור יכולת החזקת שרירי העיניים.
הטיפול יאזן את תפקוד מערכת הראיה ויגרום להקלה משמעותית בתסמיני קושי המיקוד, המתבטאים ברגישות לאור, דילוג על מילים בעת הקריאה, עייפות בעיניים או הטיית ראש קבועה, ראייה כפולה לאחר קריאה מאומצת.

bottom of page